กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

Teacher1 (1)

นางสาวสุกาญดา ขุนณรงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

Teacher1 (4)

นางสาวจินตนา โม้ฟู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2