กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

Teacher1 (7)

นางสาวจันทร์ประภา ทาโสด
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

Teach1 (4)

นางสาวพัชรินทร์ โรจนวัชร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

Teacher1 (5)

นางสาวสุพรรษา สุวรรณหงษ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

Teacher1 (11)

นางสาวพาณี เพียรชนะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2