หน้าแรก

ความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนภารตวิทยาลัย เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษาความอุปถัมภ์ของสมาคมฮินดูสมาช

 

วิสัยทัศน์โรงเรียนภารตวิทยาลัย

มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นคนดี มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม

 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี

 
 
 
 

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

 
 

เกี่ยวกับโรงเรียนภารตวิทยาลัย

โรงเรียนภารตวิทยาลัย (Bharat Vidyalaya School) เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2482 โดยมีนโยบายจัดการศึกษาให้นักเรียน

มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ภายใต้คำขวัญว่าสุขภาพ มีวินัย ใฝ่ศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น

เตรียมอนุบาล  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษา ในความอุปถัมภ์ของสมาคมฮินดูสมาช

สถิติของโรงเรียน

จำนวนนักเรียน
เปิดทำการสอนแล้ว
จำนวนห้องเรียน

ข่าวสาร ภว.

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรมุนี​ เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ได้เมตตามอบทุนศึกษาสงเคราะห์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนภารตวิทยาลัย จำนวน 10 ทุน

พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวชิรมุนี​ เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ได้เมตตามอบทุนศึกษาสงเคราะห์ ให้กับนักเรียนโรงเรียนภารตวิทยาลัย จำนวน 10 ทุน เนื่องในโอกาสวันทำบุญอายุวัฒนมงคล​ 81​ ปี​ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

Posted in: ภาพกิจกรรม,
กิจกรรมมุทิตาจิต น้อมรำลึกพระคุณครู โรงเรียนภารตวิทยาลัย

🌸วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ🌸 ผู้บริหาร. ครู พนักงาน นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมแสดงมุฑิตาจิต ครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอนศิษย์ ขอขอบคุณ คุณครูทั้ง 3 ท่าน คุณครูปุณณภา ดีดุจประทีป คุณครูพรทิพย์ โมรานอก คุณครูสุภารัตน์ อินทรวิเชียร ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานมา จนครบวาระการเป็นครู ถึงเวลาที่ท่านต้องได้พักผ่อนหลังจากอบรมสั่งสอนลูกศิษย์มาเป็นเวลายาวนาน

Posted in: ภาพกิจกรรม,
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร โรงเรียนภารตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

กล่อมเกลาจิตใจ สร้างสติ สมาธิปัญญา ด้วยกิจกรรมค่ายพุทธบุตรก่อนปิดภาคเรียน      

Posted in: Uncategorized, ภาพกิจกรรม,
กิจกรรม Day camp ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ-สำรอง) โรงเรียนภารตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

เสริมสร้างวินัย การอยู่ร่วมกัน ฝึกการเป็นผู้นำผู้ตาม ด้วยกระบวนการลูกเสือ กิจกรรม Day Camp

Posted in: ภาพกิจกรรม,
กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ของโรงเรียนภารตวิทยาลัย

ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ #โรงเรียนวิถีพุทธ  

Posted in: ภาพกิจกรรม,
โรงเรียนภารตวิทยาลัยได้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาALtv 5 วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ ( ภาคกลาง )

โดยมีผู้แข่งขัน 3 คน คือ 1)เด็กชายโพธิภัทร์ รัตนรังษิวัฒน์ ป.6/2 2)เด็กชายนิธิโชติ เสมอโชค ป.6/2 3)เด็กหญิวศุภัชญา จันทร์วานิชสกุล ป.6/1 เข้าแข่งขันรอบแรกวันที่ 12 มีนาคม 2564 ได้ผ่านรอบแรกเป็นตัวแทนภาคกลาง จะแข่งขันอีกครั้งในวันที่ 15 มีนาคม2564 เพื่อเข้าแข่งขันระดับประเทศ  

Posted in: ภาพกิจกรรม,
เปิดภาคเรียนช่วงที่ 1

โรงเรียนภารตวิทยาลัยกำหนดเปิดเรียนตามปกติในวันที่ 1  กุมภาพันธ์ 2564 

Posted in: ข่าวสาร,
ประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ฉบับที่ 3

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด – 19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันอีกทั้งยังทวีความรุนแรงขึ้นและไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง อีกทั้งอ้างถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 2 มกราคม 2564  เรื่อง ให้สถานศึกษาในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อลดปัจจัยการเสี่ยงและลดโอกาสการแพร่ระบาดใหม่ของโรค

Posted in: ข่าวสาร,
ประกาศปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ฉบับที่ 2

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด – 19 ที่แพร่ระบาดอยู่ในปัจจุบันอีกทั้งยังทวีความรุนแรงขึ้นและไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง อีกทั้งอ้างถึงหนังสือด่วนที่สุดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ ศธ 04230/4901 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 สั่งปิดสถานศึกษาในสังกัดเนื่องจากเหตุพิเศษทุกแห่ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ถึงวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ หรือ รูปแบบอื่นที่เหมาะสม

Posted in: ข่าวสาร,
รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนภารตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา  2565 ระดับชั้นเตรียมอนุบาล – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่วันที่  4  มกราคม 2565  เป็นต้นไป

Posted in: ข่าวสาร,
มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัส COVID -19

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียนภารตวิทยาลัยรวมทั้งเพื่อเป็นการร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 โรงเรียนภารตวิทยาลัยจึงขอประกาศมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัส COVID -19 ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป

Posted in: ข่าวสาร,
กำหนดการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (พ่อจูงลูกปลูกธรรมะ)

กำหนดการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (พ่อจูงลูกปลูกธรรมะ) 4 ธันวาคม 2563 ณ โรงเรียนภารตวิทยาลัย

Posted in: ข่าวสาร,
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

โรงเรียนภารตวิทยาลัย แจ้งกำหนดการกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ “พ่อจูงลูก ปลูกธรรมะ”   4  ธันวาคม  2563   เวลา 8.00 น.

Posted in: ข่าวสาร,
ปฎิทินกำหนดเวลาเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563

ปฏิทินกำหนดเวลาเรียน  โรงเรียนภารตวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2563

Posted in: ข่าวสาร,
ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายคชา ชาลีผาบ

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายคชา ชาลีผาบ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันขลุ่ยเพียงออ ชิงถ้วยพระราชทานในปีการศึกษา 2563

Posted in: ข่าวสาร, นักเรียนดีเด่น,
ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง :: การป้องกันโรคและภัยที่เกิดในฤดูหนาว

ขณะนี้ เป็นช่วงเวลาที่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว โรงเรียนภารตวิทยาลัย  ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการป้องกันโรคติดต่อและภัยที่เกิดขึ้นในฤดูหนาว

Posted in: ข่าวสาร,
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563

โรงเรียนภารตวิทยาลัย  จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563  ระหว่างวันที่  12-13  พฤศจิกายน 2563

Posted in: ข่าวสาร,
แนวข้อสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ตารางสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 ภาคเรียนปี2563 DOWNLOAD
Posted in: Uncategorized,
มาตราการป้องกัน Covid – 19 ของโรงเรียนภารตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ใกล้เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 แล้ว ทางโรงเรียนเตรียมการต้อนรับนักเรียน พร้อมกับซักซ้อมมาตรการป้องกัน ไว้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากร โดยในระยะที่ 1 คือ การกำหนดมาตรการสำหรับผู้ปกครอง ที่จะต้องมารับหนังสือ และซื้อเครื่องแบบ ดังนี้

Posted in: Uncategorized,
ใบแจ้งการชำระเงินผ่านทางธนาคาร
ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร DOWNLOAD
Posted in: Uncategorized,
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ขออวยพรให้ลูกๆเดินตามความฝัน และ เป้าหมายของตนเอง อย่างราบรื่น มีทักษะชีวิตที่ดี เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าในตัวเองต่อไป **ทางโรงเรียนกำลังติดตามข้อมูลการเข้าศึกษาต่อ และจะทยอยลงให้ครบอีกครั้ง**

Posted in: ข่าวสาร,
โรงเรียนภารตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสอบ O – NET 100 คะแนน

โรงเรียนภารตวิทยาลัยขอแสดงความยินดี กับนักเรียน ที่ทำคะแนนสอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม ขอขอบคุณ คุณครูที่มุ่งมั่นติว และผู้ปกครองที่คอยสนับสนุนลูกๆ ตลอดมา

Posted in: ข่าวสาร,
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์บูรณาการวันอาเซียน ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนภารตวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์บูรณาการวันอาเซียน ประจำปี 2565 ในกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย พิธีเปิดงานกิจกรรมอาเซียนโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับผู้จัดการโรงเรียน ขบวนแห่ธงอาเซียน เกร็ดความรู้เกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน การแสดงชุดสวัสดีอาเซียน การแสดง Science Show จากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา การตอบคำถามเกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์และวันอาเซียน

Posted in: ภาพกิจกรรม,