ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ขออวยพรให้ลูกๆเดินตามความฝัน และ เป้าหมายของตนเอง อย่างราบรื่น มีทักษะชีวิตที่ดี เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าในตัวเองต่อไป **ทางโรงเรียนกำลังติดตามข้อมูลการเข้าศึกษาต่อ และจะทยอยลงให้ครบอีกครั้ง**

โรงเรียนภารตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนนสอบ O – NET 100 คะแนน

โรงเรียนภารตวิทยาลัยขอแสดงความยินดี กับนักเรียน ที่ทำคะแนนสอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม ขอขอบคุณ คุณครูที่มุ่งมั่นติว และผู้ปกครองที่คอยสนับสนุนลูกๆ ตลอดมา

รายงานประเมินตนเองตามระบบประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2564 (SAR)

วันพืชมงคล

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ แบ่งเป็น 2 พระราชพิธีรวมกัน คือ “พระราชพิธีพืชมงคล” เป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว ส่วนอีกพระราชพิธี คือ “พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” เป็นพิธีพราหมณ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง ที่คุ้นตากันดี พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีที่มีตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี ซึ่งในสมัยกรุงสุโขทัยนั้น พระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเอง เพียงเสด็จฯ ไปเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้น ครั้งถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา พระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จฯ ไปเป็นองค์ประธาน เหมือนกับสมัยกรุงสุโขทัย และจะทรงจำศีลเงียบ 3 วัน แต่จะมอบอาญาสิทธิ์ให้ “เจ้าพระยาจันทกุมาร” เป็นผู้แทนพระองค์ โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจจากกษัตริย์ ซึ่งวิธีนี้ได้ใช้ตลอดมาถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา

ขอแสดงความยินดีกับลูกๆ ทุกคน ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภารตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับลูกๆ ทุกคน ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

กิจกรรม​สรงน้ำพระ​ เนื่องในวันสงกรานต์

นักเรียนโรงภารตวิทยาลัย​ ได้ร่วมกิจกรรม​สรงน้ำพระ​ เนื่องในวันสงกรานต์ ที่ทางคณะครู​โรงเรียนภารตวิทยาลัย​ได้จัดขึ้น​ เพื่อให้เด็กๆ​ ได้เรียนรู้วัฒนธรรม​ไทย​ และสืบสานประเพณี​ วัฒนธรรม​ไทย​ ให้คงอยู่สืบไป

ขอแสดงความยินดีกับลูกๆ ทุกคน สำหรับผลการสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับลูกๆ ทุกคน สำหรับผลการสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ ก้าวแรก ของการเปลี่ยนแปลงจากประถมสู่มัธยม  

ยินดีกับลูกๆ​ ที่มีผลคะแนนสอบ O-Net 100 คะแนน

ยินดีกับลูกๆ​ ที่มีผลคะแนนสอบ O-Net 100 คะแนน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณผู้ปกครองที่สนับสนุน ขอบคุณ คุณครูที่มุ่งมั่นในการติวเข้ม ​ ขอให้ลูกๆ​ นำความรู้ที่มีไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ระเบียบการรับสมัคร (ประถมศึกษาปีที่ 1) อายุย่างเข้า 7ปี

http://bvs.sisacloud.com/?admission_online=true

ระเบียบการรับสมัคร (อนุบาล 1-3 ) อายุ 3-6 ปี

http://bvs.sisacloud.com/?admission_online=true