ข่าวประชาสัมพันธ์

การมอบรางวัล สืบเนื่องมาจาก กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

โพสต์โดย โรงเรียนภารตวิทยาลัย Bharat Vidyalaya เมื่อ&nb […]

ผู้บริหารและคุณครูเข้ารับการอบรมการปฏิรูปการเรียนรู้

โพสต์โดย โรงเรียนภารตวิทยาลัย Bharat Vidyalaya เมื่อ&nb […]

เปิดรับสมัครแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมHappy October 2019 ระหว่างวันที่ 7 – 25 ตุลาคม 2562

เปิดรับสมัครแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมHappy October 2019 ร […]

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเข้าร่วมการอบรมการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่

ณ มหาวิทยาลัยสยาม จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาสยาม

โรงเรียนภารตวิทยาลัยร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงตรวจสอบความปลอดภัยของตู้น้ำดื่ม ป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วเพื่อความปลอดภัย

 

การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย

โรงเรียนภารตวิทยาลัยโดยงานอาคารสถานที่ร่วมกับฝ่ายสิ่งแว […]

แนวข้อสอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 เทอม 1 ปีการศึกษา 2562

แนวข้อสอบเก็บคะแนน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา [...]

RaisingBilingual Children

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมการเสวนาหัวข […]

ประชุมวิชาการคุรุสภาในหัวข้อ “ครูยุคดิจิทัล”

ผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการและคุณครู ร่วมประชุมวิชาการคุรุสภา […]

ประชุมวิชาการของคุรุสภาในหัวข้อ”ครูแห่งอนาคตเพื่อนักเรียนในอนาคต”

วันที่ 17 -18 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการและคณะครูเข้าร่วม […]