ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมวิชาการคุรุสภาในหัวข้อ “ครูยุคดิจิทัล”

ผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการและคุณครู ร่วมประชุมวิชาการคุรุสภา […]

ประชุมวิชาการของคุรุสภาในหัวข้อ”ครูแห่งอนาคตเพื่อนักเรียนในอนาคต”

วันที่ 17 -18 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการและคณะครูเข้าร่วม […]

ประชุมวิชาการ สมศ. เพื่อเตรียมการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา

วันที่ 15 สิงหาคม ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการเข้าร่วมป […]

ทีฆายุกา โหตุ ปรมราชมาตา

LONG LIVE THE QUEEN MOTHERทีฆายุกา โหตุ ปรมราชมาตา โพสต […]

โรงเรียนภารตวิทยลัย เข้ารับการอบรมผู้สัมผัสอาหารด้านอาหารปลอดภัยจัดโดยฝ่ายสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตพระนคร

   

โรงเรียนภารตวิทยาลัยได้ร่วมบันทึกเทปสัมภาษณ์ออกอากาศหัวข้อการบริหารโรงเรียนแนวพหุปัญญาโดยใช้คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมไทยเป็นฐาน

โพสต์โดย โรงเรียนภารตวิทยาลัย Bharat Vidyalaya เมื่อ วั […]

กิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

เรียนเชิญท่านผู้ปกครองและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรพระประ […]

การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายประจำเดือนมิถุนายน 2562

 

โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพและเอ๊กซ์เรย์ปอด สำหรับครูและบุคลากร ประจำปี 2562

     

โครงการสอนธรรมศึกษาในโรงเรียน