คณะครูประถม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

bg1
ครูอัน
bg1
ครูมิว

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

bg1
bg1
ครูนก

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ครูกิ๊ก
ครูจิ๊
Untitled-2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Vinah-01-01
bg1
Em-01
bg1
bg1
bg1

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม

bg1
ครูแต้ว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ครูโบว์
bg1
ครูเอ๋
ครูฟิล์ม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

bg1

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

bg1