คณะผู้บริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนภารตวิทยาลัย

1

รองผู้อำนวยการโรงเรียนภารตวิทยาลัย

2

ผู้จัดการโรงเรียนภารตวิทยาลัย

3

หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

4