ภาพกิจกรรม

กีฬาสีโรงเรียนภารตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

                […]

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนภารตวิทยาลัย

  เกมส์เหยียบลูกโป่งระดับชั้น ป.1-3 โพสต์โดย โรงเร […]

กิจกรรมยามเช้าของนักเรียนโรงเรียนภารตวิทยาลัย

เล่านิทานภาษาอังกฤษระดับชั้นอนุบาล เล่านิทานภาษาอังกฤษร […]

ซ้อมกองเชียร์ ในกิจกรรมกีฬาสี พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาและการสร้างความสามัคคี

โพสต์โดย โรงเรียนภารตวิทยาลัย Bharat Vidyalaya School เ […]

กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในช่วงเช้า ตอนรับปี 2563

ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในช่วงเช้า โพสต์โดย โรงเรียนภารตว […]

กิจกรรมส่งท้ายเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้าของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล

กิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้าของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โพส […]

Christmas Day

การแข่งขันกิจฬาสีประเภทต่างๆ ช่วงพักกลางวันของนักเรียน

 

สรุปการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562