ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนภารตวิทยาลัย จัดเมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562

 

รวมภาพกิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ ปีการศึกษา 2561 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561

 

รวมภาพกิจกรรมงาน Merry Christmas ปีการศึกษา 2561 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561

 

รวมภาพกิจกรรมงาน สืบสานตำนานศิลป์ ปีการศึกษา 2561 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561

 

โรงเรียนภารตวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561

 

สืบสานประเพณีไทย กับกิจกรรมวันลอยกระทง ปี ๒๕๖๑

 

กิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สัปดาห์ที่ 1-2

 

โรงเรียนภารตวิทยาลัย ยินดีต้อนรับเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

กิจกรรมอบรมครู เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอนก่อนเปิดเทอม

 

กิจกรรม SUMMER การพัฒนาทักษะน้องอนุบาล