ภาพกิจกรรม

รวมภาพกิจกรรมและการเรียนการสอน ช่วง Happy October 2019

สัปดาห์ที่ 1 โพสต์โดย โรงเรียนภารตวิทยาลัย Bharat Vidya […]

กิจกรรมในวงกลม นิทานยามเช้า ของนักเรียนอนุบาล

โพสต์โดย โรงเรียนภารตวิทยาลัย Bharat Vidyalaya เมื่อ&nb […]

กิจกรรมรักการ ประดิษฐ์สถิตินักอ่านน้อย โดย ป.5/1

โพสต์โดย โรงเรียนภารตวิทยาลัย Bharat Vidyalaya เมื่อ&nb […]

วิชาภาษาไทย เรื่อง สำนวน สุภาษิต ชั้น ป.5/2

โพสต์โดย โรงเรียนภารตวิทยาลัย Bharat Vidyalaya เมื่อ&nb […]

วิชาการงานอาชีพ เรียนรู้ทักษะชีวิต “การพับผ้า”

โพสต์โดย โรงเรียนภารตวิทยาลัย Bharat Vidyalaya เมื่อ&nb […]

เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง “แรงโน้มถ่วงของโลก”กับนักประดิษฐ์ร่มชูชีพ

โพสต์โดย โรงเรียนภารตวิทยาลัย Bharat Vidyalaya เมื่อ&nb […]

ทัศนศึกษาจิตอาสา สถานพักฟื้นคนชราบางเขน Care Center For The Elderly

โพสต์โดย โรงเรียนภารตวิทยาลัย Bharat Vidyalaya เมื่อ&nb […]

ทัศนศึกษาทักษะชีวิต STEM EDUCATION ณ แปลงนาครูธานี

โพสต์โดย โรงเรียนภารตวิทยาลัย Bharat Vidyalaya เมื่อ&nb […]

กิจกรรมหน้าเสาธง “English today”

English today โพสต์โดย โรงเรียนภารตวิทยาลัย Bharat Vidy […]

การมอบรางวัล สืบเนื่องมาจาก กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

โพสต์โดย โรงเรียนภารตวิทยาลัย Bharat Vidyalaya เมื่อ&nb […]