ภาพกิจกรรม

ร่วมภาพกิจกรรมงาน สืบสานตำนานศิลป์ ปีการศึกษา 2561 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561

 

โรงเรียนภารตวิทยาลัยได้มีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561

 

สืบสานประเพณีไทย กับกิจกรรมวันลอยกระทง ปี ๒๕๖๑

 

กิจกรรมการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 สัปดาห์ที่ 1-2

 

โรงเรียนภารตวิทยาลัย ยินดีต้อนรับเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

กิจกรรมอบรมครู เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเรียนการสอนก่อนเปิดเทอม

 

กิจกรรม SUMMER การพัฒนาทักษะน้องอนุบาล

   

กิจกรรม SUMMER

       

รับถ้วยพระราชทาน

   

แห่เทียน 2561