หน้าแรก

ความเป็นมาของโรงเรียน

โรงเรียนภารตวิทยาลัย เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษาความอุปถัมภ์ของสมาคมฮินดูสมาช

 

วิสัยทัศน์โรงเรียนภารตวิทยาลัย

มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นคนดี มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม

 
 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน

สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี

 
 
 
 

หลักสูตรที่เปิดสอน

ระดับชั้นเตรียมอนุบาล
ระดับชั้นอนุบาล 1 – 3
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6

 
 

เกี่ยวกับโรงเรียนภารตวิทยาลัย

โรงเรียนภารตวิทยาลัย (Bharat Vidyalaya School) เปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2482 โดยมีนโยบายจัดการศึกษาให้นักเรียน

มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม ภายใต้คำขวัญว่าสุขภาพ มีวินัย ใฝ่ศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น

เตรียมอนุบาล  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนเอกชนแบบสหศึกษา ในความอุปถัมภ์ของสมาคมฮินดูสมาช

สถิติของโรงเรียน

จำนวนนักเรียน
เปิดทำการสอนแล้ว
จำนวนห้องเรียน

ข่าวล่าสุด

11
มิ.ย.
Sticky Post
มาตราการป้องกัน Covid – 19 ของโรงเรียนภารตวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 15 – 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ใกล้เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 แล้ว ทางโรงเรียนเตรียมการต้อ […]

Posted in: Uncategorized,
05
พ.ค.
Sticky Post
ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอนการชำระเงินทาง SISA ขั้นตอนการชำระเงินทาง SISA โ […]

Posted in: ข่าวสาร,
18
พ.ย.
Sticky Post
ใบแจ้งการชำระเงินผ่านทางธนาคาร
ใบแจ้งการชำระเงินผ่านธนาคาร DOWNLOAD
Posted in: Uncategorized,