คำขวัญโรงเรียน

 

คำขวัญโรงเรียน

”  เป็นลูกที่ดีของพ่อ เเม่      เป็นศิษย์ที่ดีของครู     เเละคนดีของสังคม สืบไป ”