ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์บูรณาการวันอาเซียน ประจำปี 2565

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 โรงเรียนภารตวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์บูรณาการวันอาเซียน ประจำปี 2565 ในกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วย พิธีเปิดงานกิจกรรมอาเซียนโดยผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับผู้จัดการโรงเรียน ขบวนแห่ธงอาเซียน เกร็ดความรู้เกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน การแสดงชุดสวัสดีอาเซียน การแสดง Science Show จากนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา การตอบคำถามเกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์และวันอาเซียน

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2565

วันอังคารที่​ 31​ พฤษภาคม​ 2565​ โรงเรียนภารต​วิทยาลัย​ ได้จัดกิจกรรม​ให้ความรู้​ และเดินรณรงค์​ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่​โลก​ เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงโทษและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากบุหรี่​ 🚭

ขอแสดงความยินดีกับลูกๆ ทุกคน ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภารตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับลูกๆ ทุกคน ที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1

กิจกรรม​สรงน้ำพระ​ เนื่องในวันสงกรานต์

นักเรียนโรงภารตวิทยาลัย​ ได้ร่วมกิจกรรม​สรงน้ำพระ​ เนื่องในวันสงกรานต์ ที่ทางคณะครู​โรงเรียนภารตวิทยาลัย​ได้จัดขึ้น​ เพื่อให้เด็กๆ​ ได้เรียนรู้วัฒนธรรม​ไทย​ และสืบสานประเพณี​ วัฒนธรรม​ไทย​ ให้คงอยู่สืบไป

ขอแสดงความยินดีกับลูกๆ ทุกคน สำหรับผลการสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ

ขอแสดงความยินดีกับลูกๆ ทุกคน สำหรับผลการสอบเข้าเรียนต่อห้องเรียนพิเศษ ก้าวแรก ของการเปลี่ยนแปลงจากประถมสู่มัธยม  

ยินดีกับลูกๆ​ ที่มีผลคะแนนสอบ O-Net 100 คะแนน

ยินดีกับลูกๆ​ ที่มีผลคะแนนสอบ O-Net 100 คะแนน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณผู้ปกครองที่สนับสนุน ขอบคุณ คุณครูที่มุ่งมั่นในการติวเข้ม ​ ขอให้ลูกๆ​ นำความรู้ที่มีไปต่อยอดในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

ปัจฉิม ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนภารตวิทยาลัย จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2564 เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนในโอกาสที่จะสำเร็จการศึกษา ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษากับโรงเรียน ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00- 11.00 น. ณ.โรงเรียนภารตวิทยาลัย  โดยมีคุณสุชีพ กามดี ผู้รับใบอนุญาต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวให้โอวาท

เข้าร่วมการ ประกวดในงาน “รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม” ครั้งที่ 3 ปี 2565

นักเรียนโรงเรียนภารตวิทยาลัยได้ เข้าร่วมการ ประกวดในงาน “รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม” ครั้งที่ 3 ปี 2565 สมาคมนิยมไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยสยาม โดยความร่วมมือกับสโมสรยุวกวี สมาคมเทพศรีกวีศิลป์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในงาน “รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม” ครั้งที่ 3 ปี 2565 ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัลประทาน และเกียรติบัตร วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูอาจารย์ และประชาชนได้แสดงความรู้ ความสามารถด้านการถ่ายภาพ ศิลปะ วรรณศิลป์ และภาษาไทย เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านภาษา วรรณศิลป์และศิลปวัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่คู่ชาติตลอดไป เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนและคนไทยทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักถึงความเป็นไทยและธำรงรักษาไว้ซึ่งภาษาและวัฒนธรรมประจำชาติให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบไป เพื่อให้เยาวชน และปวงชนชาวไทย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงมีความห่วงใยในภาษาไทยและศิลปวัฒนธรรมของชาติ และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้ปวงราษฎร์อยู่เย็นเป็นสุขทั่วผืนแผ่นดินไทย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่ทรงสนพระทัยด้านภาษาไทยตั้งแต่ทรงพระเยาว์ โดยเคยชนะการประกวดบทร้อยกรองและได้รับการเทิดพระเกียรติ เป็นยุวกวีดีเด่นพระองค์แรก ของสโมสรยุวกวี […]

โรงเรียนภารตวิทยาลัย​ ได้จัดการสอบวัดความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน​ของผู้เรียนระดับชาติ​ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ และจัดการประเมินความสามารถในการอ่าน​ (RT)

” วิกฤติแพร่ระบาดไม่เป็นอุปสรรคต่อการประเมินเพื่อการพัฒนา “ เมื่อวันที่​ 7​ มีนาคม​ 2565​ โรงเรียนภารตวิทยาลัย​ ได้จัดการสอบวัดความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐาน​ของผู้เรียนระดับชาติ​ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ และจัดการประเมินความสามารถในการอ่าน​ (RT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่​ 1​ ภายใต้มาตรการการรักษาความปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ​โคโรน่า​ไวรัส​ COVID​ 2019​ เพื่อให้เด็กๆ​ ได้พัฒนาทักษะ​ ความรู้​ ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่  

วันคริสต์มาส Christmas Day

วันคริสต์มาส Christmas Day