ภาพกิจกรรม

กิจกรรมนำเสนอโครงงาน และกิจกรรมการเรียนรู้ ของน้องระดับอนุบาล

ผลงานทัศนศิลป์นักเรียนระดับประถมศึกษา

 

“อาเซียนร่วมใจ พวกเราชาวภารตวิทยาลัยร่วมใจ”

วันอาเซียน "อาเซียนร่วมใจ พวกเราชาวภารตวิทยาลัยร่ว […]

“โรงเรียนภารตวิทยาลัย ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ”

พระพันปีหลวง "โรงเรียนภารตวิทยาลัย ขอน้อมรำลึกในพร […]

” โรงเรียนภารตวิทยาลัย เปิดเรียนเต็มระบบ แบบ New Normal ความรู้และทักษะชีวิต เตรียมมาพร้อม “

การงานฯ " โรงเรียนภารตวิทยาลัย เปิดเรียนเต็มระบบ แ […]

โรงเรียนภารตวิทยาลัย น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร่วมใจถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563

ถวายพระพร "โรงเรียนภารตวิทยาลัย ขอน้อมรำลึกในพระมห […]

” ปฎิบัติตนในพุทธศาสนา ” โรงเรียนภารตวิทยาลัย ได้นำคณะครูและนีกเรียนที่นับถือศาสนาพุทธ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ

แสดงตนเป็นพุทธมามกะ " ปฎิบัติตนในพุทธศาสนา "โ […]

กิจกรรมการทดลองแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ในช่วงเดือนเมษายนของโรงเรียนภารตวิทยาลัย

กิจกรรมการทดลองแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ในช่วงเดือนเมษาย […]

การเรียนรู้แบบออนไลน์

??นักเรียนที่สมัครเรียนออนไลน์ ดำเนินการดังนี้???? สแกน […]

กิจกรรม English Camp ประจำปีการศึกษา 2562