ภาพกิจกรรม

what is Science?

” what is Science? ” คำถามปลายเปิดที่กระตุ้ […]

กิจกรรมการทดลองแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ในช่วงเดือนเมษายนของโรงเรียนภารตวิทยาลัย

กิจกรรมการทดลองแพลตฟอร์มการเรียนออนไลน์ในช่วงเดือนเมษาย […]

การเรียนรู้แบบออนไลน์

??นักเรียนที่สมัครเรียนออนไลน์ ดำเนินการดังนี้???? สแกน […]

กิจกรรม English Camp ประจำปีการศึกษา 2562

 

อบรม “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา” Anti Corruption Education

กิจกรรมทัศนศึกษาที่ซาฟารีเวิลด์ระดับชั้นอนุบาล

 

กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันมาฆบูชา กิจกรรมวันมาฆบูชา โพสต์โดย โรงเรียนภา […]

กิจกรรม BVS FunFair ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์โดย โรงเรียนภารตวิทยาลัย Bharat Vidyalaya School เ […]

กิจกรรมวันตรุษจีน

กีฬาสีโรงเรียนภารตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562

                […]