ภาพกิจกรรม

กิจกรรมมุทิตาจิต น้อมรำลึกพระคุณครู โรงเรียนภารตวิทยาลัย

🌸วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ🌸 ผู้บริหาร. ครู พนักงาน นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมแสดงมุฑิตาจิต ครูผู้อุทิศตนเพื่อการสอนศิษย์ ขอขอบคุณ คุณครูทั้ง 3 ท่าน คุณครูปุณณภา ดีดุจประทีป คุณครูพรทิพย์ โมรานอก คุณครูสุภารัตน์ อินทรวิเชียร ที่ได้ร่วมปฏิบัติงานมา จนครบวาระการเป็นครู ถึงเวลาที่ท่านต้องได้พักผ่อนหลังจากอบรมสั่งสอนลูกศิษย์มาเป็นเวลายาวนาน

กิจกรรมค่ายพุทธบุตร โรงเรียนภารตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

กล่อมเกลาจิตใจ สร้างสติ สมาธิปัญญา ด้วยกิจกรรมค่ายพุทธบุตรก่อนปิดภาคเรียน      

กิจกรรม Day camp ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี (สามัญ-สำรอง) โรงเรียนภารตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

เสริมสร้างวินัย การอยู่ร่วมกัน ฝึกการเป็นผู้นำผู้ตาม ด้วยกระบวนการลูกเสือ กิจกรรม Day Camp

กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ของโรงเรียนภารตวิทยาลัย

ผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนร่วมกันทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์ #โรงเรียนวิถีพุทธ  

โรงเรียนภารตวิทยาลัยได้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาALtv 5 วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ ( ภาคกลาง )

โดยมีผู้แข่งขัน 3 คน คือ 1)เด็กชายโพธิภัทร์ รัตนรังษิวัฒน์ ป.6/2 2)เด็กชายนิธิโชติ เสมอโชค ป.6/2 3)เด็กหญิวศุภัชญา จันทร์วานิชสกุล ป.6/1 เข้าแข่งขันรอบแรกวันที่ 12 มีนาคม 2564 ได้ผ่านรอบแรกเป็นตัวแทนภาคกลาง จะแข่งขันอีกครั้งในวันที่ 15 มีนาคม2564 เพื่อเข้าแข่งขันระดับประเทศ  

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (พ่อจูงลูกปลูกธรรมะ)

คณะผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (พ่อจูงลูกปลูกธรรมะ) วันที่ 4 ธันวาคม 2563  ณ ลานหน้าเสาธงโรงเรียนภารตวิทยาลัย

กิจกรรมทัศนศึกษาอนุบาล 1-3

กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นอนุบาล 1-3  ณ บ้านครูธานี  จังหวัดปทุมธานี  วันที่  6   พฤศิกายน  2563

โครงงานอนุบาล

กิจกรรมโครงการอนุบาล  

กิจกรรมลอยกระทงวิถีไทยน้อมนำใช้เศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนรู้วิถีใหม่ ข้าวนอกนาผักนอกแปลง

กิจกรรมลอยกระทงวิถีไทยน้อมนำใช้เศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนรู้วิถีใหม่ ข้าวนอกนาผักนอกแปลง  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

ทัศนศึกษา รักษ์ป่าชายเลน

กิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 2