เพลงโรงเรียน

ใต้ร่มธงฟ้าเหลืองเรื่องสง่า      การศึกษาแจ่มจรัสรัศมี
การเรียนเด่น การเล่นเราก็ดี     แม้นชีพพลีเพื่อชื่ออยู่ตู่โลกา
เรามาอยู่ร่วมกันฉันท์น้องพี่      สามัคคีเทิกศักดิ์นักศึกษา
กิริยามารยาทสะอาดตา           ด้วยศรัทธาจิตมั่นมิสั่นคลอน
ขอตั้งจิตอธิษฐานสาบานว่า     จะตั้งหน้าหาความรู้ฟังครูสอน
จะเทิกทูนภารตให้ถาวร            ให้ขจรเรืองชื่อระบือไกล